Slapský pohár 2022

I v letošním roce se u nás v Modré loděnici budou již tradičně startovat dva závody ze série Slapského poháru Konkrétně se jedná o srpnovou Yacht Truc Regata 2022 a poté první víkend v září Regata Laguna.   Aktuální informace o závodech vždy dostupné na...
Read More →

Plavební sezóna parníků zahájena

Pravidelná linka Slapy – Nová Živohošť vyjíždí o prázdninách každodenně, aby Vás dopravila do některého z mnoha kempů, které se nacházejí na březích „Slapského jezera“. Aktuálůní informace naleznete vždy na www.lodnidopravaslapy.cz
Read More →
Schematická mapa VN Slapy 2019

Schématická mapa VN Slapy

Státní plavební správa (SPS) pro plavební sezónu 2019 v rámci preventivní a osvětové činnosti připravila leták s názvem „Schematické zobrazení VN Slapy s vyznačenými úseky plavby pouze ve výtlaku a vymezenými vodními plochami“. Obsahem jsou aktuální dopravní opatření na tomt...
Read More →

Slapský pohár 2019

Rozpis závodů 2019 Více informací na www.slapskypohar.cz
Read More →

Truc Regata 2017

Více informací naleznete na yacht-magazine.cz Online přihláška k závodu Facebook událost Truc Regata Yacht
Read More →

Nezapomeňte si vyměnit starý průkaz VMP za nový!

 Nezapomeňte si vyměnit starý průkaz Vůdce malého plavidla za nový! Průkazy VMP, které byly vydány do 31. 12. 1984, a průkazy vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých, které byly vydány do 30. 4. 2004, je nutné vyměnit do konce tohoto roku! Pokud tak neučiníte, platnost...
Read More →

Setkání profesionálů | Truc Regata 2016

Tradičně poslední srpnový víkend hostíme největší závod kajutových plachetnic TRUC REGATA, který bude v sobotu 27. 8. ve 13 hodin odstartován od nás z Modré loděnice. O den dříve tzn. v pátek 26.8 proběhne druhý ročník úspěšného Setkání profesionálů v lodním rekreačním průmyslu....
Read More →
12